+381 21 444 716 eliksir@eliksirkaluga.com

Očna klinika u Kalugi je 2021. godine proglašena za najbolju kliniku u kompleksu koji čini 12 klinika. Prema obimu hirurgije, ali i po naučno-kliničkim i organizacionim postignućima, ali i prema radu na terenu, marketingu. Svakako da je ovome doprineo i rad sa mlađim kolegama koji se odvija po posebnom planu i programu, o čemu govori dr Maksim Vlasov, oftalmohirurg MNTK Fjodorov Kaluga. Najviše se uči u operacionoj sali, koja ima poseban izgled i organizaciju, prilagođena principu rada, ali i principu edukacije mladih oftalmohirurga.