+381 21 444 716 eliksir@eliksirkaluga.com

Dobro došli u Kabinet za rehabilitaciju vida!

Kabinet za konzervativnu terapiju i rehabilitaciju vida osnovan je  januara 2008. godine, kada je Bolnica i otvorena, a zapravo nastavlja tradiciju Specijalističke oftalmološke ordinacije “Eliksir” koja je taj Kabinet imala od svog osnivanja 1993. godine. Rad Kabineta vezan je za medjunarodnu naučnu i poslovnu saradnju,  sa Federalnom državnom ustanovom Ruskog Ministarstva zdravlja  MNTK “Mikrohirurgija oka FJODOROV” u Kalugi, te je, zahvaljujući tome, ekskluzivni predstavnik Očne Klinike “Fjodorov”  u primeni tih metoda lečenja.

Laseri u službi oftalmologije

U Kabinetu za rehabilitaciju vida, sprovode se: magnetna stimulacija, elektrostimulacija, laserska stimulacija, fotostimulacija, fototerapija, vežbe na Sinoptoforu, vežbe na Vizotroniku, kvantna oftalmoterapija i biorezonantna terapija.

U okviru laserske stimulacije, sprovode se: lokalna terapija sa crvenim lasersom, laserska akupunktura, VLOK i laseromagnetna terapija.

Načelnica Kabineta je spec. dr med. Tatjana Cvjetićanin, doktor kvantne medicine, akupunkturolog, homeopta i laserolog.

Magnetna stimulacija

Pročitajte više

U Rusiji se ovaj vid terapije u oftalmologiji primenjuje od 1987.god. Osnivač ove metode je doktor medicinskih nauka, profesor Leonid F.Linjik, koji je u saradnji sa Svjatoslavom N.Fjodorovim, osnivačem Naučno-tehničkog kompleksa “Mikrohirurgija oka”, uveo magnetoterapiju u široku klinicku praksu.

Metoda je bazirana na primeni 2 vrste magnetnih polja: rotacionog impulsnog magnetnog polja (aparat BIO-MPG) i putujućeg impulsnog magnetnog polja. (aparat AMO-ATOS). Ova polja izazivaju fizičko-hemijske promene u tkivima, naročito u oblasti kardiovaskularnog, endokrinog, centralnog nervnog sistema i sistema homeostaze. U oblasti mrežnjače i očnog živca dolazi do povećanja krvotoka i daju analgetski, antidedematozni, antiinflamatorni efektak uz stimulaciju mikrocirkulacije i regeneracije tkiva.

  S obzirom na to da se magnetoterapija primenjuje i kod delimične atrofije očnog živca, treba napomenuti 3 mehanizma njenog terapijskog dejstva:

  • aktivacija nepovredjenih delova nervnih vlakana
  • njihova funkcionalna reorganizacija
  • oživljavanje dela nervnih vlakana u stanju parabioze.

  Prva 2 mehanizma su potvrdjena kliničkim ispitivanjima prostorne kontrastne osetljivosti i izazvanih vidnih potencijala.

  Indikacije:  delimicna atrofija očnog živca (posttraumatska, postupalna, glaukomatozna, vaskularne geneze), ambliopija, miopija i akomodacioni poremecaji, distrofije mrežnjače, centralnog i perifernog tipa, tromboza centralne vene mrežnjače i njenih grana, angioretinopatija (dijabetička, aterosklerotična), retinopatija pigmentoza, iridociklitis, uveitis različite etilogije, keratitis, blefaritis i halacion.

  Terapija se sprovodi u kursevima od po 10 dana, sa ponavljanjem na 3,4 ili 6 meseci, zavisno od tipa i težine bolesti. Može se primenjivati sa ostalim gore navedenim terapijama, uključujući i medikamentoznu terapiju.

  Elektro stimulacija

  Pročitajte više

  Elektrostimulacija u oftalmologiji predstavlja primenu slabih električnih impulsa odredjenih karakteristika na senzorni i nervno-mišićni aparat oka.

  Kao osnovni element mehanizma terapijskog delovanja elektrostimulacije javlja se funkcionalna indukcija anabolizma, koja se manifestuje aktivacijom reparativnih procesa intracelularne I tkivne regeneracije. Povećavaju se: sinteza belančevina u ćelijama, obnavljanje membranskih fosfolipida, I sinteza kolagena, uz istovremenu aktivaciju lokalnog I regionalnog krvotoka.

  Pretpostavlja se da poboljšanje vida nastaje usled promena na dva nivoa:

  – mrežnjača i očni živac (usled sinhronog pobudjivanja ćelija mrežnjače i njenih vlakana, dolazi do obnavljanja funkcije  elemenata koji su bili u stanju parabioze).

  – vidni korteks (kao rezultat stimulacije nastaje dugotrajna posttetanicka potencijacija, kojom se obnavlja rad slabo funkcionalnih celija I moćna povratna aferentacija ka mrežnjači, cime se poboljšava njeno funkcionisanje).

  U nasoj Bolnici primenjujemo indirektnu elektrostimulaciju (aplikacija aktivne elektrode na kozu kapka), u kursevima od 10 dana.

  Indikacije su: delimicna atrofija očnog živca (posttraumatska, postupalna, vaskularne geneze), optička neuropatija glaukomatozne geneze (primarni kompenzovani glaukom otvorenog ugla), neurogeni keratitis, ambliopija, miopija, distrofija i abiotrofija mrežnjače.

  Foto stimulacija

  Pročitajte više

  Metoda fotostimulacije namenjena je deci uzrasta 3 godine i više, i sastoji se u samostalnom upražnjavanju vežbi, uz nadzor medicinske sestre. U terapiji ambliopije kombinuju se lokalno i opšte nadraživanje mrežnjače svetlosnim dinamickim stimulansima sa razvojem sposobnosti lokalizacije. U lečenju razrokosti rade se vezbe preklapanja i stapanja crteža parnih test-objekata, kojima se razvija sinhronizovano funkcionisanje obe polovine vidnog analizatora, a kod narušenog binokularnog vida ove vezbe se rade uz primenu anaglifickih naočara sa plavo-crvenim filterima. Kursevi terapije traju 10 dana, ponavljaju se svaka 3-4 meseca, i mogu se koristiti sa drugim metodama fizikalne terapije.

  Indikacije:  Ambliopija bilo kog stepena, nedostatak binokularnog vida pri razrokosti.

  VLOK – intravensko lasersko zračenje krvi

  Pročitajte više

  Od 1985. godine uvedena je u praksu metoda intravenskog laserskog zračenja krvi – VLOK. Dejstvo ovog laserskog zračenja, pod uticajem niskointenzivnog zračenja krvi, menja se elastičnost membrane eritrocita, te oni lakše prolaze kroz najmanje kapilare, time se aktiviraju rezerve krvnih sudova (prosečno je kod čoveka aktivno do 30% krvnih sudova, a nakon VLOK-a se otvara i do 80% krvnih sudova).

  Efekti VLOK-a su sledeći: analgetički efekti, antiinflamatorni efekat, vazodilatatorni efekat, ubrzavanje mirkocirkulacije i reologističkih svojstava krvi, poboljšanje hemodinamike, aktivacija lipidne razmene, pojačana ćelijska i humoralna reakcija imuniteta, dezintoksikacija, zahvaljujući promenama belančevinastih i imunoloških struktura i aktivaciji acido-baznih regenerativnih procesa.

  Laserska akupunktura

  Pročitajte više

  Laserska akupunktura predstavlja primenu lasera niske snage na akupunkturne tačke.

  Primenjuje se u lečenju:

  • distrofičnih oboljenja mrežnjače perifernog I centralnog tipa (makulodistrofija, CHRD, pigmentna retinopatija,..)
  • miopija
  • ambliopija
  • delimične atrofije očnog živca
  • posttraumatske paraliticke razrokosti
  • angioskleroticka angioretinopatije
  • dijabetesne angioretinopatije
  • sindroma suvog oka

   Prednosti u odnosu na klasičnu akupunkturu sa iglama jesu sledeće: nema opasnosti od infekcije, primenjivost i kod male dece i kod starijih osoba, kao i osoba koje se boje igala, kraće trajanje tretmana, duži terapijski efekat. Sprovodi se u kursevima od 10 dana, uz multivitaminsku terapiju. Kurs se moze ponoviti nakon 1,5-2 meseca, a I kombinovati sa drugim terapijama 2-3(4) puta godisnje.

   BRT – Biorezonantna terapija 

   Pročitajte više

   Dejstvo biorezonantne terapije moguće je, kako na ćelijskom, tako i na nivou organa, organskih sistema i celog organizma. Metod ima mogućnost i dijagnostike i terapije. Dijagnostikom se detekturu izmenjene električne aktivnosti i otpor kože kao i softverska analiza EM talasa.

   Kod zdravih ćelija ti talasi će biti harmonični i u skladu sa talasima ostalih ćelija organizma. Sve supstance koje su strane organizmu, a to su toksini, alergeni, bakterije, virisu i gljivice, imaju drugačiju frekvenciju u odnosu na zdrave ćelije i svojim prisustvom u organizmu menjaju frekvenciju zdavih ćelija.

   Homeopatija u oftalmologiji

   Pročitajte više

   Homeopatija je precizan naučni pristup lečenju koji je baziran na holističkom principu po kojem se pojedinac posmatra kao celina fizičkih, emocionalnih, mentalnih i duhovnih osobina koje su u sadejstvu i ravnoteži sa prirodom.

   Homeopatski pristup simptome posmatra kao putokaz na osnovu kojih se utvrdjuje suština poremećaja, odnosno bolesti.

   Cilj homeopatskog lečenja je jačanje odbrambenog mehanizma svake individue i jačanje biološke ravnoteže organizma.

   Plan stimulacija za 2024. godinu

   Pogledajte planove

   PLAN DESETODNEVNIH TERAPIJA U 2024. GODINI

   Januar: terapije počinju 8. i 22. januara

   Februar: terapije počinju 5. i 19. februara

   Mart: terapije počinju 4. i 18. marta

   April: terapije počinju 1. i 15. aprila

   Maj: terapije počinju 7. i 20. maja

   Juni: terapije počinju 3. i 17. juna

   Juli: terapije počinju 1.jula,  13. i 29.  jula

   Avgust: terapije počinju 12. i 26. avgusta

   Septembar: terapije počinju 9. i 23. septembra

   Oktobar: terapije počinju 7. i 21. oktobra

   Novembar: terapije počinju 4. i 18. novembra

   Decembar: terapije počinju 2. i 16. decembra 

    

    

   Društvene mreže

   Pratite nas na društvenim mrežama i saznajte na vreme o aktuelnim akcijama & popustima i najnovijim dešavanjima.

   Prijavite se za newsletter. Ne šaljemo spam.

   Radno vreme

   pon - sreda: 08:00 - 18:00

   četvrtak - petak: 08:00 - 16:00

   subota: 08:00 - 13:00

   nedelja: ne radimo

   U Kalugu po bolji vid!

   Očna klinika "Fjodorov" – MNTK

   Mikrohirurgija oka "Fjodorov", državna ustanova Ministarstva zdravlja Ruske Federacije iz Kaluge i bolnica "Eliksir" zajedničkim programom organizuju putovanje naših pacijenata u Kalugu na operacije oka.